Supervision

Supervision


Du kan få supervsion hos mig som individuel eller i gruppe/på din arbejdesplads.

Når jeg superviserer er det med den eksistentielle forståelse som bundklang, men jeg anvender flere metoder i mødet med dig som supervisand. Opmærksomhedstræning/mentaltræning, som jeg har arbejdet med i mange giver mange konkrete modeller og udgangspunkt for et handlingsorienteret perspektiv, når er relevant. Jeg er meget optaget af etik og vores rolle som terapeuter. Dette i arbejdet med klienterne, men også i blikket på os selv som professionelle og hermed egenomsorg.


Jeg arbejder primært med supervision i mødet med undervisere, psykoterapeuter, opgaver med fokus på intern kommunikation i organisationer, medarbejdere på bosteder, medarbejdere i undervisningtilbud til mennesker ramt af stress, angst og let til moderat depression, medarbejere i undervisningstilbud for mennersker med mange livsudfordringer.


Du er velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål