Den terapeutiske samtale


Oplever du en udfordrende eller svær tid i dit liv, hvor det er problematisk at tale med din nærmeste familie, venner eller andre om dine tanker og udfordringer? Terapeutiske samtaler er for dig, som har brug for at tale med en som er udenfor din omgangskreds. Samtalerne kan betragtes som et fortroligt rum, hvor alle tanker kan deles med en kompetent anden.


Samtalerne kan blandt andet omhandle emner som:

- Kritisk sygdom

- Pårørende til kritisk syg

- Præstationspresset som studerende herunder eksamensangst

- Problemer i parforholdet eller problemer i andre relationer

- Stress

- Konflikter på jobbet

- ”Hvad skal jeg med mit liv” og andre identitets relaterede spørgsmål

- Udfordringer med at sige til eller fra i livet


Samtalerne tilrettelægges så de passer til dig, og hertil anvendes en kognitiv-, eksistentiel- og systemisk narrativ tilgang i arbejdet med at hjælpe dig med at få styr på dine tanker og herved se din situation i et nyt eller anderledes perspektiv.


Samtalerne finder sted i Hellerup eller i Hornbæk


Klik her for priser og kontakt


De fleste mennesker kommer i løbet af et liv i en situation hvor der kan være behov for at tale med en anden og mere udenforstående end dem som man taler med og omgås til hverdag.


Terapeutiske samtaler er for dig  der har brug et rum fri af andres forventninger og kritiske blik og på samme tid et rum, som tilbyder professionelle ører på det som trænger sig på. Samtalen kan fungere som en terapeutisk samtale eller være mere coachende. Det er ofte noget der viser sig  ved første samtale, og er ligeledes noget der kan ændre sig undervejs i de enkelte samtaler. Jeg arbejder primært kognitivt og metakognitivt, hvorved fokus er på at få styr på de tanker som kan være udløsende er forstærkende i relation til din udforderende  eller meget svære situation.


 

 Kontakt for spørgsmål

Vores stemme, åndedræt og kropssprog er en del af vores kommunikation  med og ageren i verden omkring os.   Vores åndedræt fortæller os om vi er rolige eller måske stressede. Det samme gør vores stemme. I arbejdet med stemmen er kontakten mellem krop og stemme i centrum. At blive nervøs og ikke kunne udtrykke det vi ønsker, når vi skal sige noget i en forsamling eller i en svær samtale med et familiemedlem, en ven eller en kollega er meget almindeligt. Oplevelsen af at kunne  forandre, forstå  eller acceptere denne fornemmelse af nervøsitet og nogen gange frustration kan ske gennem et konkret arbejde med vores åndedræt, stemme og kropsprog.


 

Læs mere nederst på siden eller kontakt for spørgsmål

Therapy and what I call lifesupporting conversations is a way of sharing your thoughts and challenges with someone who is not a close relation. These conversations are meant as a space free of judgement and expectations, something that often is leading in relation to what we share with others and how. Maybe you just need to say something out loud or maybe you are looking for new perspectives to deal with problems or troubled times in life. The conversations can be about anything, and just to name  a few: sorrow, critical illness, low selfconfidence and stress.


I also work with the voice as a tool for self-efficacy. If you wanna know more, dont hesitate to ask.


Read more

Stemmedannelse, vejrtrækning og tankerne bag


Stemmen er det middel vi alle bruger til at sam-tale. Stemmen og kropssproget, herunder

vejrtrækningen, udtrykker vores historier og følelser i toner, valg af effekter, fraseringer og rytmik. Undervisning i stemmeteknik kan være en god og anderledes måde at arbejde med psykologiske udfordringer på. Hvis det eksempelvis er svært at sige til eller fra, vil det opleves i den konkrete brug af stemmen og vejrtrækningen, og ligeledes kan nervøsitet eller angst påvirke stemmens toneleje, give en rystende stemme eller måske oplevelsen af en svigtende stemme. I arbejdet med stemmeteknik gives konkrete redskaber til arbejdet med at tale eksempelvis kraftigere for at blive hørt, undgå at blive hæs, tale tydeligere og mere præcist i situationer hvor det ellers føles udfordrende at udtrykke sig. Jeg arbejder med en kobling mellem konkret stemmeteknik og anatomi, psykologiske perspektiver og terapi.


Disse samtaler kan være noget for dig der oplever:

- Din stemme ryster når du skal tale i en forsamling

- Din stemme ændrer sig når du skal tale om følelser

- Du oplever  at du ikke bliver hørt når du prøver at sige noget

- Du skal holde præsentationer på jobbet, og de udfordrer dig


Samtalerne og arbejdet med stemme finder sted i Hellerup, Vesterbro eller Hornbæk.Det er vigtigt at understrege at det ikke nødvendigvis handler om at lave om på sin stemme, men i

mange tilfælde om at kende sin stemme og vide hvad den kan.


Klik her for priser og kontakt